Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over de leersteun of vind je dat je rechten niet worden gerespecteerd?

  • Bespreek dat dan in de eerste plaats met de leerondersteuner die je begeleidt. Je kan bij hem of haar steeds terecht voor meer informatie of vragen.
  • Ben je niet voldoende verder geholpen door de leerondersteuner? Neem dan contact op met de directeur van LSC Pixsy.
  • Kom je na overleg met de directeur niet tot een oplossing, of gaat de klacht over de directeur zelf, dan kan je vervolgens een officiële klacht indienen bij de Algemeen Directeur van de scholengroep.
  • Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen directeur? Dan kun je tot slot een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel. Je kan hen gratis bereiken op het telefoonnummer 1700, en dit elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures? Stuur dan een e-mail naar klachten@g-o.be.

 

Hoe dien je een klacht in?

Dat kan per telefoon, via een brief of een e-mail.

Je kan ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Het is belangrijk dat je de volgende gegevens vermeldt:

  • jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres)
  • een feitenrelaas – wat is er precies gebeurd en wanneer
  • de naam van de school en/of het LSC waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep.