Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit ondersteuningsteam PIXEL worden begeleid in het gewone onderwijs in samenwerking met het buitengewoon onderwijs.

Vanuit het ondersteuningsteam PIXEL werken we samen met vier scholen voor buitengewoon onderwijs voor de kleine types (2, 4, 6, 7).

  • GO! BSBO De Brug is een school voor buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod (lager onderwijs) en type 9 (kleuter- en lager onderwijs).
  • GO! BSBO De Horizon is een school voor buitengewoon basisonderwijs type 2.
  • GO! IBSO De Horizon is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met verschillende opleidingsvormen voor specifieke types: OV 1 (type 2,4 en 9), OV2 (type 2,4 en 9), OV3 (type 4 en 9) en OV4 (type 9).
  • GO! MPI ’t Craeneveld is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type basisaanbod, 2 en 4.