Werking

Werking

Vanuit een oplossingsgericht denkkader gaan we op zoek naar datgene wat werkt, vertrekkend vanuit de talenten van leerlingen én leerkrachten. We reiken tips, suggesties en materialen aan, zetten de leerkracht op weg en zoeken samen naar alternatieve aanpakken om die vervolgens samen uit te proberen en te integreren in de klaswerking. Hierbij streven we naar zelfstandigheid van leerling en leerkracht, zodat de ondersteuning na verloop van tijd overbodig wordt en de acties geïmplementeerd worden in de brede basiszorg van de klasleerkracht en/of de school.

Het doel is om leerkrachten en scholen te versterken in het omgaan met en onderwijzen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We streven er naar om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zo maximaal mogelijk te laten participeren in het klas- en schoolgebeuren en hen zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij het gemeenschappelijk curriculum.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

  • Voor de leerling
  • Voor de leerkracht(en)
  • Voor het schoolteam