Ouders

Ouders

Er wordt steeds ingezet op ouderbetrokkenheid bij de ondersteuning van een leerling. Ouders worden uitgenodigd voor een startvergadering samen met het (zorg)team rond de leerling. Er wordt gekeken naar de ondersteuningsnoden van de leerling en welke interventies nodig zijn om hieraan tegemoet te komen op de klasvloer. Tijdens deze vergadering worden er afspraken gemaakt omtrent verdere communicatie over het ondersteuningstraject.