CLB

CLB

Het CLB en het ondersteuningsteam PIXEL werken samen voor en met leerlingen die meer nodig hebben dan de basis- en verhoogde zorg. Het CLB loopt met de school een traject dat kan uitmonden in een (gemotiveerd) verslag waarmee extra ondersteuning door ‘PIXEL’ kan worden opgestart. Zodra de extra ondersteuning is opgestart, wordt het CLB ook nauw betrokken bij het ondersteuningstraject. Bijvoorbeeld: het CLB kan deelnemen aan de verschillende overlegmomenten, het CLB kan mee nadenken over aangepaste interventies…