PBD

PBD

De pedagogische begeleidingsdienst (PBD) van het GO! biedt externe ondersteuning aan de onderwijsinstellingen, ontwikkelt initiatieven om de onderwijskwaliteit van de instellingen te bevorderen en stimuleert de initiatieven die de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van de instellingen versterkt.

Binnen de PBD vormt ProFond het aanspreekpunt voor ondersteuningsteams van het GO!. Ze begeleiden het ondersteuningsteam zowel aanbod- als vraaggestuurd. De PBD biedt m.a.w. verschillende vormingen aan, maar ondersteuners kunnen met specifieke vragen over het pedagogisch-didactisch handelen in de klas omtrent een casus ook bij hen ten rade.